Privacy Policy

Disclaimer

Ronald IJmker Musicus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en nooit worden misbruikt..

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over enig aspect van dit beleid of de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of als u uw bezorgdheid over enig punt wilt bespreken, stuur dan een bericht via het contactformulier.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan!


Website

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Ronald IJmker Musicus. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de inhoud van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Ronald IJmker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde of geïndexeerde informatie.

Ronald IJmker Musicus sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
– het gebruik van deze website
– het gebruik van informatie van deze website
– de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Informatie zoals die is weergegeven op de site kan zonder enige kennisgeving te allen tijde met onmiddellijke ingang worden gewijzigd.

Alle teksten, foto’s en andere informatie die via deze website wordt verstrekt, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – intellectueel eigendom van Ronald IJmker Musicus en mogen niet zonder onze vooraf verkregen schriftelijke toestemming door anderen worden overgenomen, gekopieerd of verspreid.

Met het bezoeken van deze website aanvaardt u wat in deze disclaimer is bepaald.


E-mail

De informatie uit onze e-mails is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer dit bericht niet voor u bestemd is, dan verzoeken we u vriendelijk dit door te geven aan de afzender van deze e-mail. Wij verzoeken u vervolgens deze e-mail te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand anders kenbaar te maken. We danken u bij voorbaat voor uw discretie.

© www.ronaldijmker.nl