Online orgelles of pianoles

Sinds een aantal jaren is het online lesgeven steeds verder ontwikkeld.
De tijden van slechte verbindingen en moeilijk zicht- of hoorbare leerlingen/docenten
liggen al ver achter ons.
Orgelles en pianoles kan prima online gegeven worden.
Inmiddels weten zelfs leerlingen uit het buitenland mijn lespraktijk te vinden!

Online orgelles en/of pianoles

Zowel orgelles als pianoles kan online gegeven worden. Met een goede camera en goede microfoon (of eventueel audio uitgang van een digitale piano) is het mogelijk om de leerling goed te horen en te zien.
Zo kan er goed gekeken worden naar de techniek van de leerling. Veel online lessen zijn niet gericht op een duidelijk 1 op 1 contact. Hierdoor lopen leerlingen kans, een heel stuk techniek verkeerd aan te leren.
Dit zal niet gauw gebeuren tijdens mijn online lessen.
Inmiddels zijn er goede resultaten geboekt, met tevreden leerlingen als resultaat!
De lessen worden over het algemeen gegeven via Zoom.

Mocht u interesse hebben in deze online lessen, bijvoorbeeld omdat u niet in de regio woont?
Neem gerust contact op voor de mogelijkheden!


English:

Online teaching has evolved over the past few years.
The times of bad connections and difficult to see or hear students / teachers
are long behind us.
Organ and piano lessons can easily be given online.
In the meantime, even students from abroad know where to find my teaching practice!

Online orgelles en/of pianoles

Both organ and piano lessons can be given online. With a good camera and a good microphone (or possibly the audio output of a digital piano) it is possible to hear and see the student well.
In this way, the student’s technique can be closely monitored. Many online classes do not focus on a clear 1 on 1 contact. As a result, students run the risk of learning a lot of technique incorrectly.
This won’t happen anytime soon during my online classes
Good results have since been achieved, with satisfied students as a result!
The lessons are generally given via Zoom.

If you are interested in these online classes, for example because you live abroad?
Feel free to contact us for the possibilities!