Zegen (God zal met je meeegaan)
Projectlied PKN - 'Petrus'
Sytze de Vries / Job de Bruijn


Koorarrangement: Ronald IJmker

€ 1,30 p.s.

Neem contact op voor verdere informatie, of om te bestellen.

 


 

zegengodzalmetjemeegaan1cr

 

zegengodzalmetjemeegaan2cr